صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

دستاوردهای اقتصادی وزارت بهداشت

دکتر علی اکبر حق دوست معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت توضیح می دهد

مرتبط با این