صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

مشاغل خانگی / اهمیت، نقش، جایگاه آن

کارشناس: مهناز امامدادی رییس دبیرخانه ستاد سامادهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

مرتبط با این