صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

سرانجام قانون مالیات بر ارزش افزوده

کارشناس: حسین حسین شاهرودی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس

مرتبط با این