صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

در بحث افزایش بهره وری آب باید تلاش صورت گیرد

علی اشرف منصوری عضو هئیت مدیره و مدیر عامل شرکت شهرک های کشاورزی ایران در نمودار رادیو ایران توضیح داد

مرتبط با این