صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

آیا پرداخت انعام در کارواش اجباری است؟

کارشناس: مهندس نورایی نائب رییس اتحادیه اتو سرویس تعمیرگاه و کارواش داران

مرتبط با این