صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

سرنوشت نصب برچسب استاندارد مصرف بهینه آب چه شد؟

کارشناس: زهرا اطاعت گر سرپرست طرح ضوابط و معیارهای فنی صنعت آب کشور

مرتبط با این