صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

ارتقای سواد صادراتی با شناسنامه دار کردن صنایع دستی عشایر شهرستان اهر

موضوع: ارتقای سواد صادراتی با شناسنامه دار کردن صنایع دستی عشایر شهرستان اهر
کارشناس: زاهد محمودی فرماندار شهرستان اهر

مرتبط با این