نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو ایران

نمودار

صادرات فرش ایران در هشت ماه گذشته 25 درصد رشد داشته است

نگاهی به وضعیت صادرات بازار فرش ایران

کارشناس: مرتضی میری دبیر کارگروه فرش و صنایع دستی کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران

1396/10/19
|
07:31
دسترسی سریع
نمودار