صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

طرح تولید پوشاک در پنج استان کشور و جزئیات بیشتر آن

کارشناس: مقیمی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی ایران

مرتبط با این