نمودار شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

رادیو ایران

نمودار

این طرح را در بخش های دیگر کشور گسترش می دهیم

طرح تولید پوشاک در پنج استان کشور و جزئیات بیشتر آن

کارشناس: مقیمی معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی ایران

1396/10/17
|
07:09
دسترسی سریع
نمودار