صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

توسعه پایدار آبزی پروری/ پرورش ماهی تیلا پیا

موضوع: توسعه پایدار آبزی پروری/ پرورش ماهی تیلا پیا
کارشناس: حسینعلی عبدالهی معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ایران

مرتبط با این