صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

ضرورت برند سازی در تولیدات سوغات

موضوع: ضرورت برند سازی در تولیدات سوغات
کارشناس: مهندس محمد حسن واحدی معاون هماهنگی امور زائران استانداری خراسان جنوبی

مرتبط با این