صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

بررسی کشت گیاهان دارویی با رویکرد ایجاد شغل و ارزی اوری بیشتر برای کشور

موضوع: بررسی کشت گیاهان دارویی با رویکرد ایجاد شغل و ارز آوری بیشتر برای کشور
کارشناس: دکتر مرادی کارشناس- مسئول بخش تولید، کارشت و فرآوری دارویی

مرتبط با این