صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

بسیاری از روزنامه های اقتصادی بی مخاطب هستند

موضوع: بررسی نقش مطبوعات در توسعه اقتصادی کشور
کارشناس: محمد حسین هاشمی روزنامه نگار

مرتبط با این