صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

در سند اصلی اقتصاد مقاومتی پیوست علمی رسانه ای وجود ندارد

موضوع: نقش مطبوعات کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی
کارشناس: سیف اله یزدانی مدیر مسئول عصر اقتصاد

مرتبط با این