صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

مهمترین عوامل توسعه صادرات

موضوع: مهمترین عوامل توسعه صادرات
کارشناس: محمد حسین روشنک رییس کمیسیون اتاق بازرگانی استان خراسان

مرتبط با این