صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

نقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در تحقق اقتصاد مقاومتی

نقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در تحقق اقتصاد مقاومتی
کارشناس: مهران فکری عضو اتاق بازرگانی ایران

مرتبط با این