صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

جزئیاتی از طرح کارت رفاه اجتماعی ایران

موضوع: جزئیاتی از طرح کارت رفاه اجتماعی ایران
کارشناس: ایمان علمدار مدیر پروژه کاراکات( کارت رفاه اجتماعی ایرانیان)

مرتبط با این