صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10:30 تا 11:00 به مدت 30 دقیقه

حذف یارانه شیر، باعث تعطیلی کارخانه های لبنیات شده است

موضوع: نهایی شدن قیمت سه فراورد لبنی تا دو هفته دیگر / وضعیت ایران در صادرات لبنیات
کارشناس: باکری دبیر انجمن فراورده های لبنی

مرتبط با این