سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

خروس خون سلام صبح بخیر، گله مند از اتلاف انرژی در تابستان

اگر همه مصرف بهینه برق را جدی بگیرند، هرگز دچار قطعی برق نمی شویم.

این روزها هوا بسیار گرم است و این گرما ، بزرگ و کوچک، انسان یا حیوان نمی شناسد.
خروس خون سلام صبح بخیر نیز مانند دیگر موجودات زنده از گرمای هوا بی بهره نبود و برای در امان بودن از این گرما لباس تابستانی بر تن کرده است.
در ادامه می شنوید.

1398/04/10
|
11:18
دسترسی سریع
سلام ایران