سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

مهربانی ها همچنان ادامه دارد

گفت و گو با مغازه داری که کمک کردن را دوست دارد و آن را جهت رضای خدا انجام می دهد

مهدیه پهلوانی گزارشگر برنامه «سلام ایران» در قالب یک گزارش شنیدنی با میوه فروشی نیکوکار و خیر به گفت و گو پرداخت.

1397/06/21
|
06:49
دسترسی سریع
سلام ایران