سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

ایران در صنعت دریانوردی، ظرفیت های فراوان دارد

جایگاه ایران در صنعت دریانوردی

مهندس محمد راستاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران در برنامه «سلام ایران»، از جایگاه کشورمان در صنعت دریانوردی سخن گفت.

1397/06/19
|
10:18
دسترسی سریع
سلام ایران