سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

پنجمین جشنواره ملی پسته و وضعیت تولید این محصول در ایران

«رضا زارع زاده» رییس شورای شهر و دبیر جشنواره ملی پسته توضیح می دهد

«رضا زارع زاده» رییس شورای شهر و دبیر جشنواره ملی پسته، در برنامه «سلام ایران» به وضعیت تولید پسته در ایران پرداخت.

1397/06/19
|
06:49
دسترسی سریع
سلام ایران