سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

از برپایی جشن امام موسی کاظم (ع) در شاهچراغ

از برپایی جشن امام موسی کاظم (ع) در شاهچراغ تا موفقیت مرکز فارس در جشنواره تولیدات رسانه مراکزاستان ها

جعفری گزارشگر مرکز فارس در برنامه «سلام ایران» شنوندگان را در جریان تازه ترین خبرهای استان قرار داد.

1397/06/11
|
08:39
دسترسی سریع
سلام ایران