سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

افراد همدل گوش خوبی برای شنیدن دارند

عصر همدلی و اهمیت توجه به علایق وعواطف دیگران

دکتر جلال مرادی روانشناس در برنامه «سلام ایران» از عصر همدلی و اهمیت توجه به علایق وعواطف دیگران سخن گفت.

1397/06/05
|
07:26
دسترسی سریع
سلام ایران