سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

جامعه ی که ارتباط سالم نداشته باشد قطعا توسعه نمی یابد

نکات شنیدنی در خصوص زندگی در دنیای نوین ارتباطات

دکتر جلال مرادی روانشناس در برنامه «سلام ایران» در خصوص زندگی در دنیای نوین ارتباطات نکات شنیدنی را به شنوندگان ارائه داد.

1397/05/30
|
06:19
دسترسی سریع
سلام ایران