سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

از شکست نهراسیم؛ به زندگی خوشبین باشیم

ایستادگی و پافشاری کردن بر خواسته ها علی رغم همه مشکلات

دکتر «جلال مرادی» کارشناس در برنامه «سلام ایران» درباره ایستادگی و پافشاری کردن بر خواسته ها، توضیحاتی را تقدیم شنوندگان کرد.

1397/04/19
|
07:32
دسترسی سریع
سلام ایران