سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

قابلیت اعتماد به خود را افزایش دهیم

معیارهای صداقت،راستی، درستی و ضرورت حفظ آن

دکتر جلال مرادی روانشناس در برنامه «سلام ایران» درباره معیارهای صداقت، راستی، درستی و ضرورت حفظ آن، توضیحاتی را ارائه داد.

1397/04/17
|
07:52
دسترسی سریع
سلام ایران