صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

معیارهای صداقت،راستی، درستی و ضرورت حفظ آن

دکتر جلال مرادی روانشناس در برنامه «سلام ایران» درباره معیارهای صداقت، راستی، درستی و ضرورت حفظ آن، توضیحاتی را ارائه داد.

مرتبط با این