سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

در کشورمان اهدای عضو با استقبال کمی روبرو است

اهدای عضو اهدای زندگی

دکتر «کتایون نجفی زاده» مدیر عامل انجمن اهدای عضو کشور، در برنامه «سلام ایران» از روز اهدای عضو و استقبال مردم سخن گفت.

1397/03/07
|
07:11
دسترسی سریع
سلام ایران