صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

برخورداری از وسعت نظر و سعه صدر

«جلال مرادی» کارشناس روانشناسی بالینی در برنامه «سلام ایران» درباره برخورداری از وسعت نظر و سعه صدر؛ توضیحاتی را تقدیم شنوندگان کرد.

مرتبط با این