سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

در کلام تواضع اما در، گذشت خطاها پیشقدم باشیم

برخورداری از وسعت نظر و سعه صدر

«جلال مرادی» کارشناس روانشناسی بالینی در برنامه «سلام ایران» درباره برخورداری از وسعت نظر و سعه صدر؛ توضیحاتی را تقدیم شنوندگان کرد.

1397/02/30
|
09:29
دسترسی سریع
سلام ایران