سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

برقراری امنیت کشور اولویتی مهم است

توان رزمی و عملکرد امروزسپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سردار رمضان شریف سخنگوی معاون روابط عمومی و تبلیغات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برنامه «سلام ایران» توان رزمی و عملکرد امروزسپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار می دهد.

1397/02/03
|
07:07
دسترسی سریع
سلام ایران