سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

صیانت از هویت ملی و دینی جز اولویت ها است

سیاست ها و ضوابط تصویب شده برای فعالیت پیام رسان ها

«امیر خوراکیان» معاون مرکز ملی فضای مجازی در برنامه «سلام ایران» به شرح جزئیات سیاست ها و ضوابط تصویب شده این مرکز برای فعالیت پیام رسان ها پرداخت.

1397/02/02
|
08:44
دسترسی سریع
سلام ایران