صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

سیاست ها و ضوابط تصویب شده برای فعالیت پیام رسان ها

«امیر خوراکیان» معاون مرکز ملی فضای مجازی در برنامه «سلام ایران» به شرح جزئیات سیاست ها و ضوابط تصویب شده این مرکز برای فعالیت پیام رسان ها پرداخت.

مرتبط با این