سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

ایتا؛ ظرفیت های مناسبی دارد

شبکه پیام رسان ایتا و ویژگی های موجود آن

مهندس غفاری مدیر پیام رسان ایتا( اندیشه یاوران تمدن امروز) در برنامه «سلام ایران» به شرح ویژگی های پیام رسان ایتا پرداخت.

1397/02/01
|
10:05
دسترسی سریع
سلام ایران