صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

شبکه پیام رسان ایتا و ویژگی های موجود آن

مهندس غفاری مدیر پیام رسان ایتا( اندیشه یاوران تمدن امروز) در برنامه «سلام ایران» به شرح ویژگی های پیام رسان ایتا پرداخت.

مرتبط با این