صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

آخرین توصیه های ناجا درباره سفرهای نوروزی

«احمد کاهه» مدیر کل آموزش همگانی معاونت ناجا، در خصوص سفرهای نوروزی آخرین توصیه ها را تقدیم شنوندگان کرد.

مرتبط با این