سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

به قانون احترام بگذارید؛ نکات ایمنی را جدی بگیرید

آخرین توصیه های ناجا درباره سفرهای نوروزی

«احمد کاهه» مدیر کل آموزش همگانی معاونت ناجا، در خصوص سفرهای نوروزی آخرین توصیه ها را تقدیم شنوندگان کرد.

1396/12/27
|
07:04
دسترسی سریع
سلام ایران