صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

اردوهای جهادی و خدمات رسانی های مردمی

سردار غلامی فرمانده بسیج سازندگی در برنامه «سلام ایران» به شرح اردوهای جهادی و خدمات رسانی های مردمی پرداخت.

مرتبط با این