سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

در صدد هستیم 100 هزار نهال در استان کاشته شود

برنامه های استان همدان در روز درختکاری و هفته منابع طبیعی

مهندس «اسفندریار خزایی» مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان در برنامه «سلام ایران» به شرح برنامه های این استان در روز درختکاری و هفته منابع طبیعی پرداخت.

1396/12/13
|
07:05
دسترسی سریع
سلام ایران