صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

نگاهی به دستاوردهای سازمان آموزش فنی و حرفه ای

کارشناس: مهندس علی موسوی معاون آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای

مرتبط با این