سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

یکی از اهداف انقلاب رسیدگی به مناطق کم برخوردار بوده است

طرحی برای تحت پوشش قرار دادن کودکان داریم

حبیب الله مسعودی فرید معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور توضیح می دهد

1396/11/18
|
07:40
دسترسی سریع
سلام ایران