صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

بیش از 25 هزار نفر امدادرسانی شده اند

سعیدی سخنگوی ستاد میدیرت بحران کشور در سلام ایران توضیح داد

مرتبط با این