صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

تلاش های زیادی انجام شده است

خانم پوریامهر گزارشگر رادیو ایران در تبریز در برنامه سلام ایران در این خصوص توضیح می دهد

مرتبط با این