سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

وحدت، عنصری که انسجام به همراه دارد

همگرایی و وحدت میان مردم/ ضرروت انجام آن

دکتر حسن هانی زاده کارشناس مسائل سیاسی در برنامه سلام ایران رادیو ایران در خصوص اهمیت وحدت و هوشیاری مردم در شرایط حساس می گوید

1396/10/18
|
09:20
دسترسی سریع
سلام ایران