صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

همگرایی و وحدت میان مردم/ ضرروت انجام آن

دکتر حسن هانی زاده کارشناس مسائل سیاسی در برنامه سلام ایران رادیو ایران در خصوص اهمیت وحدت و هوشیاری مردم در شرایط حساس می گوید

مرتبط با این