صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

هزینه های بالا عامل این اتفاق است

کارشناس: ابراهیمی عضو هیات مدیره انجمن سی ان جی کشور

مرتبط با این