صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

از زلزله کرمان تا بازدید وزیر صنعت از معدن گل گهر سیرجان

صدیقه شیخ علی گزارشگر مرکز کرمان

مرتبط با این