صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در برنامه سلام ایران رادیو ایران

مهندس طاهر موهبتی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در برنامه سلام ایران رادیو ایران گفت : کسانی که از بیمه رایگان برخوردار هستند باید از خدمات بخش دولتی برخوردار باشند.

مرتبط با این