صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

پذیرش دانشجو بدون آزمون اکنون در رشته های کم متقاضی صورت می پذیرد

کارشناس: زاهدی رییس کمیسیون آموزش و پژوهش مجلس شورای اسلامی

مرتبط با این