صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

جزئیاتی از مراسم جایزه علمی و فناوری مصطفی (ص)

کارشناس:مهندس صفاری نیا دبیر شواری سیاستگذاری جایزه مصطفی (ص)

مرتبط با این