صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

بزرگداشت هفته بسیج/ فعالیت ها و اقدامات

موضوع: بزرگداشت هفته بسیج/ فعالیت ها و اقدامات
کارشناس: سردار علی یاشار محمدی رییس سازمان بسیج عشایر کشور

مرتبط با این