صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

جزئیاتی از گردهمایی ادارات سواد آموزی استان های سراسر کشور در مشهد

موضوع: جزئیاتی از گردهمایی ادارات سواد آموزی استان های سراسر کشور در مشهد
کارشناس: علی باقرزاده معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس نهضت سواد آموزی

مرتبط با این