سلام ایران شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رادیو ایران

سلام ايران

با وجود،همه کمک ها، نیاز به کمک های بیشتری است

ارتباط با زهرا اعظم گزارشگر کرمانشاه درخصوص اخرین وضعیت کرمانشاه

ارتباط با زهرا اعظم گزارشگر کرمانشاه درخصوص اخرین وضعیت کرمانشاه

1396/08/23
|
13:11
دسترسی سریع
سلام ایران