صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

رییس پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله در گفت و گو با رادیو ایران

رییس پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله در گفت و گو با رادیو ایران گفت: وقتی زلزله به این بزرگی به وقوع می پیوندد و چندین شهر را تحت تاثیر خود قرار می دهد، همواره توصیه بر این است که ظرفیت های محلی تقویت گردد.
به گزارش شبکه رادیویی ایران، «دکتر حسینی» رییس پژوهشگاه زلزله شناسی و مهندسی زلزله در گفت و گو با برنامه «سلام ایران» گفت: زلزله اخیری که در مرز میان ایران و عراق به وقوع پیوست، رخداد و فاجعه بزرگی بود که می توانست خسارات فراوانی را به همراه آورد اما خوشبختانه به دلیل آنکه عمق زیادی داشته آنقدرها تلفات وارد نکرد.
وی در ادامه افزد: وقتی زلزله به این بزرگی به وقوع می پیوندد و چندین شهر را تحت تاثیر خود قرار می دهد؛ همواره توصیه بر این است که ظرفیت های محلی تقویت گردد در این شرایط مردم خود باید آمادگی و آموزش های لازم در خود ایجاد سازند...

مرتبط با این