صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 6:30-7:55 به مدت یك ساعت و بیست و پنج دقیقه

بیمه بیکاری/ دلیل تعلل کارگرانی که بدون میل و اراده قلبی از کار بر کنار می شوند

کارشناس: یاوری مدیر کل بیمه بیکاری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

مرتبط با این